fbpx

Polityka prywatności

  1. Wstęp

Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży firma „Booku”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP 524-249-51-43 przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, data urodzenia. nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu.

Booku przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Firma stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w następujących celach:

  1. a) realizacji postanowień prawnych,
    b), świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozpatrywaniu skarg i innych działań,
    c) działaniach promocyjnych i handlowych świadczącego usługi.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest firma Booku.

Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym w ramach niniejszej Polityki Prywatności tylko po uprzedniej zgodzie Klienta, do którego odnoszą się takie dane. Dane osobowe gromadzone przez usługodawcę mogą być również ujawniane: na żądanie właściwych organów państwowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innych osób i podmiotów – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

W celu uzyskania dostępu, informacji, skasowania lub zmiany danych osobowych proszę o kontakt: marcin1407@gmail.com Dane osobowe pozyskujemy do celu kontaktu i wysyłki produktu z klientem. Dane osobowe są pozyskiwane w trakcie zakupu produktu. Przechowujemy dane w prostym pliku excel na naszym komputerze firmowym. Dbamy o jak najwyższą jakość ochrony danych programym antywirusowym. Nie udzielamy dostępu do danych podmiotom trzecim.

 

  1. Konto klienta

Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Klienta są: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia wykonywanie usług i porozumień przez Usługodawcę.

 

  1. Cookies

Strona sklepu internetowego używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Używamy plików cookies dla analizy odwiedzin strony internetowej oraz marketingu.

Odwiedź nas!

Pragniemy szerzyć misję celebracji dziedzictwa kulturowego. Nie tylko poprzez nasze dzieła, ale również poprzez osobiste spotkania. Zatem zapraszamy do naszego domu rodzinnego - w Bieszczadach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej!