fbpx

Polityka prywatności

  1. Wstęp

Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży firma „Booku”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP 524-249-51-43 przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, data urodzenia. nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu.

Booku przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Firma stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w następujących celach:

  1. a) realizacji postanowień prawnych,
    b), świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozpatrywaniu skarg i innych działań,
    c) działaniach promocyjnych i handlowych świadczącego usługi.

Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest firma Booku.

Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym w ramach niniejszej Polityki Prywatności tylko po uprzedniej zgodzie Klienta, do którego odnoszą się takie dane. Dane osobowe gromadzone przez usługodawcę mogą być również ujawniane: na żądanie właściwych organów państwowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innych osób i podmiotów – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

W celu uzyskania dostępu, informacji, skasowania lub zmiany danych osobowych proszę o kontakt: marcin1407@gmail.com Dane osobowe pozyskujemy do celu kontaktu i wysyłki produktu z klientem. Dane osobowe są pozyskiwane w trakcie zakupu produktu. Przechowujemy dane w prostym pliku excel na naszym komputerze firmowym. Dbamy o jak najwyższą jakość ochrony danych programym antywirusowym. Nie udzielamy dostępu do danych podmiotom trzecim.

 

  1. Konto klienta

Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Klienta są: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia wykonywanie usług i porozumień przez Usługodawcę.

 

  1. Cookies

Strona sklepu internetowego używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Używamy plików cookies dla analizy odwiedzin strony internetowej oraz marketingu.